ARTYK

ARTYK.

Pouze názvem této osady (dnes obec) na trase Kolymské silnice 1 na Dálném východě za severním polárním kruhem na východě Jakutské autonomní sovětské socialistické republiky (dnes Republika Sacha) označují pamětníci tábor v Ojmjakonském okresu (jak. ulus) 130 km jihovýchodně od okresního centra Usť-Něra. Zřejmě šlo o detašovaný tábor (volně čes. z rus. komandirovka) SEVVOSTLAGU (viz) pro vězně pracující na stavbě silnice. Další tábory byly v okolních osadách POBĚDA a BURUSTACH (oba viz).


  1. O Kolymské silnici viz Adygalach pozn. 2.