ŠADRINSKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE A ZVLÁŠTNÍ KONTINGENT

ŠADRINSKÝ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE A ZVLÁŠTNÍ KONTINGENT (rus. Šadrinskij lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] dlja soděržanija vojennoplennych i speckontingenta) 1.

Nacházel se v jihozápadní Sibiři na severu Kurganské oblasti 129 km od Kurganu v starobylém ruském městě Šadrinsk na řece Iseť. V dochovaných dokumentech je uveden v příloze k rozkazu Lidového komisariátu vnitra SSSR z 9.-11. 4. 1943 obsahující seznam rozšiřovaných nebo nově zřizovaných táborů se zabezpečením stavební činnosti Lidovým komisariátem vnitra SSSR 2. Do 1. července 1943 měl být Stavebně-provozním odborem Hlavní správy pro válečné zajatce Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Stroitělno-ekspluatacionnoje otdělenije Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. SEO GUPV NKVD SSSR) dostavěn a rozšířen na kapacitu deseti tisíc zajatců a internovaných 3. V následujícím roce byl patrně přeměněn na ŠADRINSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 514 (viz).


  1. O zvláštním kontingentu viz Amguňlag pozn. 2. 

  2. Seznam táborů Lidového komisariátu vnitra pro válečné zajatce a zvláštní kontingent, které mají být rozšířeny nebo nově v roce 1943 zřízeny se zabezpečením stavební činnosti Lidovým komisariátem vnitra SSSR (rus. Perečeň lagerej NKVD dlja soděržanija vojennoplennych i speckontingenta, podležaščich rasšireniju ili organizaciji vnov v 1943 g., s proizvodstvom stroitělnych rabot NKVD SSSR). 

  3. Podle pamětníků byla dostavba hotova ještě během dubna.