SYZRAŇLAG

SYZRAŇLAG (zkr. z rus. Syzraňskij lager neboli čs. Syzraňský tábor).

Je zmiňován ve vzpomínkách některých pamětníků. Nacházel se ve středním Povolží v Kujbyševské (dnes Samarské) oblasti 135 km západně od Kujbyševa (dnes Samara) v lokalitě města Syzraně. Zřejmě šlo do roku 1949 o táborové oddělení KUJBYŠEVSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 234 (viz) a potom o oddělení STAVBY HLAVNÍ SPRÁVY SILNIC MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 4 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM se správou v Kujbyševu nebo o BĚLOZERSKÉ TÁBOROVÉ ODDĚLENÍ se správou přímo v Syzrani (obě viz) 1.


  1. Hlavní správa silnic Lidového komissariátu (později Ministerstva) vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije šossejnych dorog NKVD [MVD] SSSR nebo zkr. GUŠOSDOR NKVD [MVD] SSSR) začala již od září 1939 využívat pracovní sílu válečných zajatců a internovaných (tehdy příslušníky polské armády převezené po sovětské okupaci východních území Polska v září a říjnu 1939 do internace v Sovětském svazu) a teprve od roku 1948 používala opět výhradně jen vězně nápravněpracovních táborů.