SWIETOSLAW

SWIETOSLAW.

Pouze tímto původním polským jménem vesnice ve východním Polsku v bývalém Stanislavovském vojvodství (pol. wojewódstvo stanislawowskie) v okrese Stryj jižně od Lvova na úpatí Karpat, od násilného rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 v Lvovské oblasti (ukr. Lvivska oblast) na západě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) a patrně již zaniklé nebo přejmenované, označují polští historici tábor Lidového komisariátu vnitra SSSR pro válečné zajatce (rus. lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž od dubna 1940 do června 1941 bylo internováno 600 polských vojáků a různých funkcionářů polské státní správy a úřadů 1; byli ubytováni v provizorních dřevěných barácích a pracovali v kamenolomu.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 2.