ARŤOMOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 415

ARŤOMOVSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 415 (rus. Arťomovskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Ministěrstva vnutrennich děl SSSR № 415 nebo zkr. lager GUVPI MVD SSSR № 415).

Byl zřízen v roce 1946 na jihovýchodě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) v Stalinské (dnes ukr. Doněcka) oblasti ve městě Arťomovsk (dnes ukr. Artemivsk). Za druhé světové války byl Arťomovsk od října 1941 do září 1943 okupován německou armádou a tábor byl umístěn zřejmě v objektech původně německého zajateckého tábora určeného pro zajaté rudoarmejce; tentokrát v něm byli soustředěni naopak zajatí Němci a společně s Německem bojující rumunští a maďarští vojáci a internovaní příslušníci některých dalších národů. Všichni pracovali zejména pro Ministerstvo uhelného průmyslu SSSR (rus. Ministěrstvo ugolnoj promyšlennosti SSSR nebo zkr. MUG SSSR) v uhelných dolech Donbasu 1.


  1. Zdejší lokalita byla ve druhé polovině čtyřicátých let doslova „protkána“ zajateckými tábory: jen několik kilometrů západně od Arťomovska byl rozmístěn Alčevský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR č. 474 a asi 35 km jižně Krasnolučský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu [od roku 1946 Ministerstva] vnitra SSSR č. 256, ještě o deset kilometrů dál byl Čisťakovský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR č. 177 a asi 50 km směrem na jihovýchod se nacházel Jenakijevský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR č. 472 a za ním Makejevský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR č. 471 (všechny viz) a dálší tábory již přímo v Doněcku a jeho okolí. 

    O Donbasu viz Donlag pozn. 5.