SVIRLAG

SVIRLAG (patrně zkr. z rus. Svirskije lagerja neboli čes. Svirské tábory).

Podle pamětníků šlo o skupinu táborů na severu Ruska v Leningradské oblasti se správou v Lodějnopolském okresu čtrnáct kilometrů západně od města Lodějnoje pole v osadě Staraja Sloboda (dnes Svirskoje) na levém břehu řeky Svir. Osada vznikla v polovině třicátých let při stavbě Dolnosvirské hydroelektrárny (rus. Nižněsvirskaja gidro-elektrostanicija nebo zkr. Nižněsvirskaja GES). Na stavbě tehdy pracovali především vězni patrně SVIRSKÉHO NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA (viz), jehož táborové oddělení bylo umístěno v místním Svatotrojickém mužském klášteře Alexandra Svirského 1. Na přelomu let 1941 a 1942 zabezpečoval trust Svirstroj obnovu a zprovoznění Volchovské hydroelektrárny (rus. Volchovskaja gidro-elektrostanicija nebo zkr. Volchovskaja GES) na horním toku řeky Svir 112 km jihozápadně u obce Volchov a kromě nasazení pracovních usídlenců 2 pracovali na stavbě opět vězni; tyto svirské tábory nejsou však v dosud známých dokumentech zaznamenány 3. Ve druhé polovině čtyřicátých let pokračovala rekostrukce zdejší sítě elektrického vedení vysokého napětí tentokrát pracovní silou vězňů VYTĚGORLAGU. Ale osazenstvo z pamětníky vzpomínaných táborů pracovalo údajně v kamenolomech a těžilo jíl a proto na stavbě hydroelektrárny byli nasazeni spíš vězni z některého oddělení SJASSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 213 (viz) se správou v pouze 86 km jihozápadně vzdálené obci Sjasstroj; tento tábor existoval od roku 1944 do roku 1950 4.


  1. V dosud nalezených záznamech o zaměstnání vězňů Svirlagu není však práce na stavbě hydroelektrárny vůbec zmíněna; mohlo jít také o táborové oddělení některé jiné centrály. 

    Rus. Svjatotroickij mužskoj monastyr Aleksandra Svirskogo. Později byla v klášteře zřízena psychiatrická léčebna; podle místních pamětníků byla určena především bývalým vězňům. Část léčebny zůstala zachována dodnes.

  2. Viz Amguňlag pozn. 2. 

  3. Třebaže někteří ruští historici se o nich zmiňují. 

  4. Viz rovněž Volchovlag.