SVĚTLYJ

SVĚTLYJ.

Jménem této hornické osady na stejnojmenném přítoku řeky Věrchnij Něksikan v severovýchodní Sibiři na Dálném východě na severozápadě Magadanské oblasti v dnešním Susumanském okresu západně od Susumanu označují pamětníci zdejší tábor zřejmě náležející do 6. (SUSUMANSKÉHO) SAMOSTATNÉHO TÁBOROVÉHO STŘEDISKA SEVVOSTLAGU (viz) 1. Vězni pracovali v zlatých dolech Dalstroje 2. Po druhé světové válce byly tábory v susumanské lokalitě soustředěny do ZAPLAGU (viz).


  1. Dnes je osada opuštěná. 

  2. O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3.