SUZDALSKÝ ZVLÁŠTNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR

SUZDALSKÝ ZVLÁŠTNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR (rus. Suzdalskij specialnyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Suzdalskij speclager NKVD SSSR) 1.

Vznikl počátkem čtyřicátých let v centru evropské části Ruska v Ivanovské oblasti (později území Vladimirské oblasti) východně od Moskvy v starobylém městě Suzdalu. Počátkem roku 1943 byl přeměněn na SUZDALSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 160 (viz).


  1. O zvláštních táborech Lidového komisarátu vnitra SSSR viz Borovičský zvláštní tábor Lidového komisariáru vnitra SSSR pozn. 1.