SUSUMAN

SUSUMAN.

Jménem této hornické osady (dnes město) na jednom z pramenů Kolymy na řece Berelech v severovýchodní Sibiři na Dálném východě na severozápadě Magadanské oblasti v Susumanském okresu označují pamětníci 6. (SUSUMANSKÉ) SAMOSTATNÉ TÁBOROVÉ STŘEDISKO SEVVOSTLAGU (viz) 1.


  1. V seznamu koncentračních táborů v SSSR, zpracovaném ruskými historiky B. Jakovlevem a A. Burcevem a zveřejněném v Mnichově v roce 1955, je osada uvedena pod zkomoleným názvem Suzeman a nesprávně lokalizován pouze čtyři kilometry od Magadanu. 

    Většinu podkladů pro seznam sice tehdy autoři získali od bývalých vězňů, kteří se vrátili z táborů teprve v první polovině padesátých let, přesto však mnohé informace byly nepřesné nebo alespoň zkomolené, zejména když šlo o svědectví pocházející zřejmě až z druhé ruky. Obdobně nepřesně jsou v Jakovlevově a Burcevově seznamu zaznamenány také tábory v susumanské lokalitě u Čelbaně a na Čkalovovo nalezišti a nalezišti Komsomolec (všechny viz).