SUSK

SUSK.

Pouze jménem tohoto městečka ve východním Polsku v bývalém Volyňském vojvodství (pol. wojewódstvo wolyńskie) asi šedesát kilometrů jihovýchodně od Kovelu, od násilného rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 v dnešní Volyňské oblasti (ukr. Volynska oblast) na severozápadě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika), označují polští historici VÝROBNÍ TÁBOR LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR PRO VÁLEČNÉ ZAJATCE (rus. proizvodstvennyj lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž bylo od prosince 1940 do června 1941 internováno kolem 600 polských vojáků a funkcionářů polské státní správy a úřadů 1. Tábor byl umístěn ve stanech a internovaní těžili dřevo.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 1.