SUROVAJA

SUROVAJA.

Takto nazývají pamětníci tábor patrně kdesi v povodí horního toku řeky Kuranach v severovýchodní Sibiři na Dálném východě na severozápadě Magadanské oblasti v dnešním Susumanském okresu nedaleko Susumanu 1. Zřejmě šlo o součást 6. (SUSUMANSKÉHO) SAMOSTATNÉHO TÁBOROVÉHO STŘEDISKA SEVVOSTLAGU (viz) a vězni pracovali v zlatých dolech Západní báňské správy Dalstroje (rus. Zapadnoje gorno-rudnoje upravlenije Dalstroja nebo zkr. ZGRU Dalstroj) 2. Po druhé světové válce byly tábory v okolí Susumanu soustředěny do ZAPLAGU (viz).


  1. Na současných mapách není žádná lokalita tohoto jména uvedena; v údolí řeky jsou pouze porůznu rozmístěné opuštěné baráky. 

  2. O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3.