SUKSUKAN

SUKSUKAN.

Další oficiálně používané označení: Kuranach – lager Suksukan (čes. Kuranach – tábor Suksukan).

Dva mužské tábory v lokalitě mezi řekami Kuranach a Suksukan před jejich ústím do řeky Kolymy v severovýchodní Sibiři na Dálném východě na severovýchodě Magadanské oblasti asi šedesát kilometrů severně od Sejmčanu. Náležely zpočátku do SEVVOSTLAGU a potomdo JUZLAGU (oba viz) a vězni prováděli geologický průzkum rudných ložisek a těžili cín v suksukanském dole. Dnes je lokalita opuštěná. Viz rovněž KOLYMALAG.