SUCHUMSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 146

SUCHUMSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 146 (rus. Suchumskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Ministěrstva vnutrennich děl SSSR № 146 nebo zkr. lager GUVPI MVD SSSR № 146).

Je uveden v dochovaných výkazech z 10. 5. 1948. Nacházel se v Zakavkazsku na západě Gruzínské sovětské socialistické republice (dnes samostatná Gruzínská republika; gruz. Sakartvelos Republika) v Abcházii na břehu Černého moře v lokalitě proslulých lázní Suchumi. Vznikl zřejmě sloučením OČAMČIRSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH LIDOVÉHO KOMISARIÁTU [od roku 1946 MINISTERSTVA] VNITRA SSSR č. 146 a SUCHUMSKÉHO TÁBORA HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 461 (oba viz). Byli v něm soustředěni především zajatí němečtí vojáci a příslušníci dalších armád bojujících po boku Německa proti Sovětskému svazu. Všichni pracovali zřejmě pro Lidový komisariát dopravy a spojů SSSR (rus. Narodnyj komissariat putěj soobščenija SSSR nebo zkr. NKPS SSSR). O táboru je zmínka rovněž v záznamech z 1. 1. 1949.