SUCHODOLSKÉ TÁBOROVÉ ODDĚLENÍ

SUCHODOLSKÉ TÁBOROVÉ ODDĚLENÍ (rus. Suchodolskoje lagernoje otdělenije [LO]).

Další oficiálně používané označení: Suchodolskij ispravitělno-trudovoj lager (ITL).

Zřízeno: 21. 10. 1954.

Zrušeno: 21. 5. 1955.

Podřízeno: zpočátku Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR) a od 2. 2. 1955 Hlavní správě speciálních staveb Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije specialnogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVSPECSTROJ).

Nacházel se: v jihozápadní části centra Ruska v Penzské oblasti.

Správa sídlila: padesát kilometrů jihovýchodně od Penzy v železniční stanici Seliksa 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 3. 1955 98; 1. 5. 1955 502.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce pro Stavbu 592 1.

Uzavřené administrativněúzemní útvary (rus. Zakrytoje administrativnoterritorialnoje obrazovanije neno zkr. ZATO) jsou to uzavřená města označená obvykle kromě místního názvu ještě číslem. V Ruské federaci je jich stále 42 ZATO. Jde o střediska především jaderného výzkumu a vývoje zbraňových systémů; 32 ZATO podléhá ministerstvu obrany a deset ministerstvu pro atomovou energii.


  1. Název tábora ruští historici nevysvětlují. Byl však patrně odvozen od zřejmě zaniklé osady na východním okraji Penzy na ostrohu nad řekou Stará Sura; dnes je toto místo součástí města a jeho někdejší pojmenování zůstalo zachováno jen ve jménech čtyř jediných zdejších ulic Suchodolnaja nebo Suchodolnyj. 

    V lokalitě Seliksy byl koncem padesátých let zřízen tábor Sovětské armády.

    Dnes je tato oblast známá především jako uložiště chemických odpadů (nekontrolované „divoké“ ukládání začalo již koncem čtyřicátých a počátkem padesátých let).