SUCHAJA

SUCHAJA.

Pouze takto označují pamětníci bývalou zvláštní osadu (rus. specialnyj posjolok nebo zkr. specposjolok) 1 na západním svahu severního Uralu v dnešní Permské oblasti v Aleksandrovském okresu. Vznikla v roce 1930 pro násilně přesídlené obyvatele z různých oblastí země. V roce 1950 byla zrušena a na jejím místě vyrostla dnešní stejnojmenná vesnice. V létě 2004 účastníci dobrovolné expedice Po řekách paměti (rus. Po rekam pamjati) vztyčili nad hroby bývalých zvláštních přesídlenců (rus. specialnyj pereseleněc nebo zkr. specpereseleněc) na starém hřbitově na severním okraji vesnice tři metry vysoký prozatimní kříž s nápisem: „Na paměť obětí politických represí. Zvláštním přesídlencům – obyvatelům vesnice Suchaja 1930-1950“ (rus. Pamjati žertv političeskich repressij. Specpereselencam – žitěljam děrevni Suchaja 1930-50).


  1. O zvláštních osadách viz Lokčimlag pozn. 3 a Narymlag pozn. 1. 

    Na území dnešní Permské oblasti bylo v letech 1930-1950 více než 170 zvláštních osad.