SUČANSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 11

SUČANSKÝ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY PRO ZÁLEŽITOSTI VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ A INTERNOVANÝCH MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 11 (rus. Sučanskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Ministěrstva vnutrennich děl SSSR № 11 nebo zkr. lager GUVPI MVD SSSR № 11).

Další používaný název: Sučanlag.

Byl zřízen v roce 1946 na Dálném východě v Primorském (někdy čes. Přímořský) kraji 86 km východně od Vladivostoku v lokalitě města Sučan (od roku 1972 Partizansk). Byl zřejmě svěřený Hlavní správě nápravněpracovních táborů Dalstroje (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Dalstroja nebo zkr. GU IT lagerej Dalstroja) a zajatci pracovali v uhelných dolech; Dalstroj tehdy často využíval zajatecké tábory nebo dokonce převáděl zajatce do „svých“ nápravněpracovních táborů. Součástí tábora byla zvláštní nemocnice č. 1396 (rus. specialnyj gospital № 1396 nebo zkr. specgospital № 1396) s 300 lůžky 1. Patřil mezi padesát sibiřských táborů zajatců a internovaných se značnou úmrtností; při kontrole počátkem roku 1946 bylo nahlášeno jen za třetí dekádu ledna z 8149 zajatců a internovaných 54 úmrtí a hned v první dekádě následujícího měsíce z 8085 dokonce 72. Byl zrušen patrně v roce 1948 a většina zajatců a internovaných byla převedena do různých jiných táborů.


  1. O Dalstroji viz Sevvostlag pozn. 3.