STROJLAG

STROJLAG.

Další oficiálně používané označení: Ispravitělno-trudovoj lager [ITL] i Stroitělstvo osobogo rajona 1.

Zřízen: 17. 1. 1952.

Zrušen: 29. 4. 1953.

Byl podřízen: zpočátku Hlavní správě táborů pro výstavbu závodů na zpracování ropy a výrobu umělých tekutých paliv Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej po stroitělstvu něftěpererabatyvajuščich zavodov i predprijatij iskusstvennogo židkogo topliva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Glavspecněftěstroj MVD SSSR či GSNS MVD SSSR); od 4. 10. 1952 Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR) a od 2. 4. 1953 až do zrušení Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nacházel se: přímo v sovětské metropoli Moskvě 2.

Správa sídlila: na Leninských horách (dř. a dnes opět Vorobjovské hory) 3.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 5. 1952 9818 4; 1. 7. 1952 9372 5; 1. 1. 1953 14290; 1. 4. 1953 13533; 1. 5. 1953 4778.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba budov pro fakulty Moskevské státní univerzity (fyzikální, chemickou a biologicko-agrární) 6; práce ve Vasiljevském povrchovém dolu v Kalužské oblasti; stavba Vernadského ústavu geochemie Akademie věd SSSR 7; stavba objektů FIAN 8; stavba závodu 528 Ministerstva průmyslu zařízení spojů SSSR (rus. Ministěrstvo promyšlennosti sredstv svjazi SSSR nebo zkr. MPSS SSSR); stavba hydrotechnické laboratoře Akademie věd SSSR 9; stavba budovy vědeckovýzkumného ústavu L. J. Karpova 10; stavba vědeckovýzkumného ústavu vakuové techniky 1+; stavba budovy na Miuském náměstí 3 na severozápadě centra Moskvy 11; stavba budovy ve Vladimirovově ulici nedaleko Kremlu – všechno převzato po likvidované Stavbě 560 s nápravněpracovním táborem (viz); dále dokončovací práce na 24.─30. podlaží hlavní výškové budovy Moskevské státní univerzity 12; práce v Karačajevských strojírnách v Moskvě 13; stavba obytných domů na Ostapovském šosse (čes. silnice) v Tekstilštikách v Moskevské oblasti 14; práce v dřevozpracujícím kombinátu; práce v obuvnických a krejčovských dílnách.


 1. Čes. Nápravněpracovní stábor a Stavba zvláštního rajonu. Rajon byl vyšší řídící mezičlánek ve vnitřním uspořádání sovětských táborů, vzniklý zřejmě v důsledku potřeby sladit (propojit) jejich strukturu s činností specializovaných výrobních správ a dalších penitenciárních institutů, zabezpečujících vězeňskou nebo nucenou pracovní sílu pro aktuální potřeby sovětského národního hospodářství nebo jednotlivých regionů země. 

 2. Hlavní táborová zóna byla rozmístěna na jihozápadním okraji Moskvy v okolí říčky Ramenki a stejnojmenné vesnice (od roku 1958 součást Moskvy v oblasti Mičurinského prospektu). Viz rovněž pozn. 11. 

 3. Vrch na jižním okraji centra Moskvy s vyhlídkou na město; oblíbené místo vycházek Moskvanů. Sídlo rektorátu a většiny fakult a ústavů Moskevské státní univerzity a některých dalších veřejných zařízení. 

 4. Na prestižní stavbě nesměli pracovat žádní odsouzení za kontrarevoluční činnost 

 5. Z toho 1845 žen. 

 6. Viz Stavba 560 s nápravněpracovním táborem pozn. 7. 

 7. Dnes Vernadského ústav geochemie a analytické chemie Ruské akademie věd (rus. Institut geochimii i analitičeskoj chimii imeni [im.] V. I Vernadskogo Rossijskoj Akaděmii nauk [RAN]). 

 8. Fyzikální ústav P. N. Lebeděva Akademie věd SSSR – dnes Ruské akademie věd (rus. Fizičeskij institut imeni P. N. Lebeděva Akaděmiji nauk SSSR [dnes Rossijskoj akaděmiji nauk] nebo zkr. FIAN); na jihovýchodě Moskvy na Leninském prospektu 

 9. Viz Stavba 560 s nápravněpracovním táborem pozn. 21. 

 10. Viz Nápravněpracovní tábor Specstroje pozn. 10 

 11. Viz Stavba 560 s nápravněpracovním táborem pozn. 22. 

 12. Během stavby výškové budovy s třiceti šesti podlažími bylo rozhodnuto pro vězně vybudovat provizorní táborové středisko (tábor) přímo ve věži v 23. a 24. poschodí. 

  Podle pamětníků jeden z vězňů se pokusil využít „volný prostor“ kolem a uprchnout pomocí tajně vyrobeného primitivního lepenkového deltaplánu. Zřejmě však byl ještě ve vzduchu strážnými zastřelen.

 13. Viz Stavba 560 s nápravněpracovním táborem pozn. 18. 

 14. Dnes součást Moskvy.