STRELKA

STRELKA.

Pouze takto označují pamětníci tábor u ústí stejnojmenné řeky do řeky Orotukan v Kolymském pohoří v severovýchodní Sibiři na Dálném východě 400 km severně od Magadanu asi patnáct kilometrů západně od osady Orotukansk (dnes město Orotukan v současném Jagodnojském okresu). Šlo o táborové středisko SEVVOSTLAGU (viz) a později 13. a potom 12. táborového oddělení BĚRLAGU (viz) 1 a nakonec opět SEVVOSTLAGU. Vězni pracovali na místním zlatonosném ložisku. Viz rovněž KOLYMALAG 2.


  1. Viz Orotukanlag. 

  2. Podle některých ruských historiků se pamětníci mýlí a tábor byl totožný se stejnojmenným táborem uvedeným v náledujícím hesle. I když pamětníky udávané lokality leží zcela opačnými směry od Orutukanska a jsou od sebe vzdálené více než 100 km.