STRELKA

STRELKA.

Pouze takto označují pamětníci ženský tábor u ústí potoka Strelka do řeky Gerba v severovýchodní Sibiři na Dálném východě uprostřed kolymských hor na východě Magadanské oblasti v Chasynském okresu asi devadesát kilometrů jihovýchodně od osady Orutukansk. Šlo zřejmě o táborové oddělení SEVVOSTLAGU (viz) a vězni patrně pracovali v místním rudném dole nebo v geologickém průzkumu. Dnes je lokalita neobydlená. Viz rovněž OROTUKANLAG a KOLYMALAG 1.


  1. V dochovaných dokumentech údaj o tomto táboře není – ovšem jako u mnoha set dalších táborů. Proto někteří ruští historici usuzují, že pamětníci se mýlí a tábor Strelka byl totožný se stejnojmenným táborem uvedeným v předchozím hesle. I když pamětníky udávané lokality leží zcela opačnými směry od Orutukanska a jsou od sebe vzdálené více než 100 km.