STRELKA

STRELKA.

Pouze takto označují pamětníci bývalou zvláštní osadu (rus. specialnyj posjolok nebo zkr. specposjolok) 1 u ústí řeky Akčim do Višery na západním svahu severního Uralu v dnešní Permské oblasti v Krasnovišerském okresu. Vznikla v roce 1930 pro násilně přesídlené obyvatele z různých oblastí země a byla zrušena v roce 1950. V létě 2004 účastníci dobrovolné expedice Po řekách paměti (rus. Po rekam pamjati) vztyčili na místě bývalé osady provizorní dřevěný pamětní kříž.


  1. O zvláštních osadách viz Lokčimlag pozn. 3 a Narymlag pozn. 1. 

    Na území dnešní Permské oblasti bylo v letech 1930-1950 více než 170 zvláštních osad.