STRELKA

STRELKA.

Pouze názvem této osady na soutoku Angary a Jeniseje ve východní Sibiři v Krasnojarském kraji severozápadně od Krasnojarska nazývají pamětníci táborové oddělení zřejmě ANGARLAGU 1. Vězni pracovali v lese.


  1. Podle záznamů ruských historiků B. Jakovleva a A. Burceva. 

    Dnes je Strelka součástí aglomerace nedalekého nového města Lesosibirsk.