STOLPCE

STOLPCE.

Pouze jménem tohoto polského města v jihovýchodním Polsku v Novogrodském vojvodství (pol. wojewódstwo nowogrodskie) nedaleko přechodu Stolpce-Něgoreloje 1 na polsko-sovětské hranici, po násilném rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 Stolbce (bělorus. Stovbcy) v Minské oblasti (bělorus. Minskaja volblasc) v Běloruské sovětské socialistické republice (od roku 1990 samostatná Běloruská republika) jihozápadně od Minsku, označují polští historici dočasný tábor, v němž byli umístěni polští vojáci a funkcionáři polské státní správy a úřadů z připojovaných polských území 2. Tábor se nalézal v místních kasárnách a internovaní byli postupně odtransportováni do táborů ve vnitrozemí SSSR.


  1. Dnes bělorus. Něgarelaje. 

  2. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 1.