STAWKI-OSTRÓW

STAWKI-OSTRÓW.

Pouze tímto původním polským jménem vesnice ve východním Polsku v bývalém Tarnopolském vojvodství (pol. wojewódstvo tarnopolskie) v okrese Tarnopol nedaleko dosavadní polsko-sovětské hranice, od násilného rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz v září 1939 v Ternopolské oblasti (ukr. Ternopilska oblast) na jihozápadě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (od roku 1990 samostatná Ukrajinská republika) a patrně již zaniklé nebo přejmenované, označují polští historici tábor Lidového komisariátu vnitra SSSR pro válečné zajatce (rus. lager Narodnogo komissariata vnutrennich děl [NKVD] SSSR dlja vojennoplennych), v němž od února do června 1941 byly internovány dva až tři tisíce polských vojáků a různých funkcionářů polské státní správy a úřadů 1; byli ubytováni ve stanech a v provizorních dřevěných barácích a pracovali na stavbě silnice a v místním kolchozu 2.


  1. O internovaných Polácích viz Andižanský tábor Správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 26 pozn. 2. 

  2. O kolchozech viz Kamenlag pozn. 1.