STAVEBNÍ TÁBOR HLAVNÍ SPRÁVY SILNIC LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR