STAVBA HLAVNÍ SPRÁVY SILNIC MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 17 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM

STAVBA HLAVNÍ SPRÁVY SILNIC MINISTERSTVA VNITRA SSSR č. 17 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (rus. Stroitělstvo Glavnogo upravlenija šossejnych dorog Ministěrstva vnutrennich děl SSSR № 17 i ispravitělno-trudovoj lager nebo zkr. Stroitělstvo GUŠOSDORa MVD SSSR № 17 i ITL).

Další oficiálně používané označení: Ispravitělno-trudovoj lager № 17 Glavnogo upravlenija šossejnych dorog Ministěrstva vnutrennich děl SSSR (ITL № 17 GUŠOSDORa MVD SSSR).

Zřízena: 12. 10. 1949 1.

Zrušena: 3. 2. 1951 2.

Obnovena: 14. 12. 1951 3.

Znovu zrušena: 29. 4. 1953 předáním táborových jednotek Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva spravedlnosti SSSR v Leningradské oblasti (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Ministěrstva justiciji SSSR po Leningradskou oblasti nebo zkr. UITLK UMJu po Leningradskoj obl.).

Byla podřízena: Hlavní správě silnic Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije šossejnych dorog Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GUŠOSDOR MVD SSSR).

Nalézala se: na severozápadě Ruska v Leningradské oblasti

Správa sídlila: přímo v Leningradu (dnes Sankt-Petěrburg; čes. Petrohrad).

Oficiálně udávané počty vězňů: plánovaný stav 3000 4; 1. 12. 1949 1205; 1. 1. 1950 1491; 1. 1. 1951 1602; 8. 3. 1951 1519; plánovaný stav 5500; 1. 4. 1952 3208; 1. 12. 1952 5945; 1. 1. 1953 4128.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: rekonstrukce válkou zničených silnic a mostů celostátního významu v Leningradské oblasti; práce v Oněžském dřevařském kombinátu a v Priozerském dřevařském kombinátu Hlavní správy silnic Ministerstva vnitra SSSR; práce v Kikerinském kamenolomu; zpracování dřeva pro stavby Hlavní správy silnic Ministerstva vnitra SSSR; generální oprava silnice Moskva─Leningrad; úprava dálnice Leningrad─Narva v úseku Leningrad─Kingisepp.


  1. Do zřízení tohoto komplexu dodával pracovní síly Stavbě Hlavní správy silnic Ministerstva vnitra SSSR č. 17 Něvský tábor Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Ministerstva vnitra SSSR č. 393 (viz). 

  2. Šest táborových jednotek - samostatných táborových středisek – bylo předáno Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva vnitra SSSR v Leningradské oblasti (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po Leningradskoj oblasti nebo zkr. UITLK UMVD po Leningradskoj obl.); měla zajistit ke každému silničnímu stavebnímu úseku (rus. dorožno-stroitělnyj rajon nebo zkr. DSR) Stavby č. 17 přidělení jedné nápravněpracovní kolonie. 

  3. Nový kontingent byl vytvořen z vězňů dosavadních tří nápravněpracovních kolonií Správy nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva vnitra SSSR v Leningradské oblasti a dvou nápravněpracovních kolonií Správy nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva vnitra SSSR v Archangelské oblasti (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po Archangelskoj oblasti nebo zkr. UITLK UMVD po Archangelskoj obl.). 

  4. Do komplexu nesměli být posíláni odsouzení za zvlášť nebezpečné trestné činy (kontrarevoluční činnost, banditismus, loupeže, krádeže) a recidivisté.