STAVBA HLAVNÍ SPRÁVY SILNIC LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 3 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM

STAVBA HLAVNÍ SPRÁVY SILNIC LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 3 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (rus. Stroitělstvo Glavnogo upravlenija šossejnych dorog Narodnogo komissariáta vnutrennich děl SSSR № 3 i ispravitělno-trudovoj lager nebo zkr. Stroitělstvo GUŠOSDORa NKVD SSSR № 3 i ITL).

Zřízena: 5. 11. 1943 1.

Zrušena: 4. 11. 1945.

Byla podřízena: Hlavní správě silnic Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije šossejnych dorog Narodnogo komissariáta vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GUŠOSDOR NKVD SSSR).

Nalézala se: v jižní části centrálního Ruska v Orelské (rus. Orlovskaja) oblasti.

Správa sídlila: v městě Orel (rus. Orjol).

Oficiálně udávané počty vězňů: 2. 1944 1511; 12. 1944 4438.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba dálnice Moskva─Charkov (ukr. Charkiv) 1.


  1. V Ukrajinské SSR (dnes samostatná Ukrajinská republika). 

    Po zrušení Stavby Hlavní správy silnic Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 3 s nápravněpracovním táborem převzala dostavbu silnice nově zřízená [všimněte si délky nového názvu, ejhle, enkávéďácká tvořivost] Správa stavby č. 3 Hlavní správy silnic Lidového komisariátu vnitra SSSR s Orelským táborem Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 406 (rus. Upravlenije stroitělstvom [US] № 3 Glavnogo upravlenija šossejnych dorog Narodnogo komissariáta vnutrennich děl SSSR [GUŠOSDORa NKVD] i Orlovskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl [GUVPI NKVD] SSSR № 406); zajatecký tábor byl umístěn v Orlu.

    Obdobné rušení a vzápětí zase zřizování organizací používajících a podle potřeby různě přemisťujících pracovní sílu vězňů a za druhé světové války a po ní také válečných zajatců nebylo neobvyklé. Šlo zřejmě jednak o důsledek chaotického byrokratického vyřizování požadavků různých odvětví národního hospodářství a jednak o záměrné zneprůhledňování celého sovětského systému nucené práce.