STAVBA HLAVNÍ SPRÁVY SILNIC LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 2 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM

STAVBA HLAVNÍ SPRÁVY SILNIC LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 2 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (rus. Stroitělstvo Glavnogo upravlenija šossejnych dorog Narodnogo komissariáta vnutrennich děl SSSR № 2 i ispravitělno-trudovoj lager nebo zkr. Stroitělstvo GUŠOSDORa NKVD SSSR № 2 i ITL).

Zřízena: 31. 12. 1943 reorganizací STAVBY HLAVNÍ SPRÁVY SILNIC LIDOVÉHO KOMISARIÁTU VNITRA SSSR č. 4 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (viz).

Zrušena: 4. 11. 1945.

Byla podřízena: Hlavní správě silnic Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije šossejnych dorog Narodnogo komissariáta vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GUŠOSDOR NKVD SSSR).

Nalézala se: v centru Ruska v Moskevské oblasti.

Správa sídlila: západně od Moskvy v železniční stanici Golicyno.

Oficiálně udávané počty vězňů: 4. 1944 4225.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba a rekonstrukce téměř 700 km dlouhé dálnice Moskva─Minsk 1.


  1. Minsk byl hlavním městem Běloruské SSR (dnes samostatná Běloruská republika). 

    Po zrušení Stavby Hlavní správy silnic Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 2 s nápravněpracovním táborem převzala dostavbu silnice nově zřízená [všimněte si délky nového názvu, ejhle, enkávéďácká tvořivost] Správa stavby č. 2 silnice Moskva─Minsk Hlavní správy silnic Lidového komisariátu vnitra SSSR s Golicynským táborem Hlavní správy pro záležitosti válečných zajatců a internovaných Lidového komisariátu vnitra SSSR č. 401 (rus. Upravlenije stroitělstvom [US] № 2 dorogi Moskva─Minsk Glavnogo upravlenija šossejnych dorog Narodnogo komissariáta vnutrennich děl SSSR [GUŠOSDORa NKVD] i Golicynskij lager Glavnogo upravlenija po dělam vojennoplennych i internirovannych Narodnogo komissariata vnutrennich děl [GUVPI NKVD] SSSR № 401) s táborovým střediskem umístěným ve Smolensku.

    Obdobné rušení a vzápětí zase zřizování organizací používajících a podle potřeby různě přemisťujících pracovní sílu vězňů a za druhé světové války a po ní také válečných zajatců nebylo neobvyklé. Šlo zřejmě jednak o důsledek chaotického byrokratického vyřizování požadavků různých odvětví národního hospodářství a jednak o záměrné zneprůhledňování celého sovětského systému nucené práce.