STAVBA 90 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM

STAVBA 90 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (rus. Stroitělstvo 90 i ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Zřízena: 31. 12. 1947 přejmenováním NÁPRAVNĚPRACOVNÍHO TÁBORA SPECSTROJE (viz).

Zrušena: mezi 17. 3. 1949 a 15. 4. 1949 přejmenováním na STAVBU 560 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (viz).

Byla podřízena: Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR).

Nalézala se: v centru Ruska.

Správa sídlila: v metropoli Moskvě 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1948 11194; 1. 1. 1949 11603.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba objektu 392 Hlavní správy ochrany Ministerstva státní bezpečnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ochrany Ministěrstva gosudarstvennoj bezopasnosti SSSR nebo zkr. GUO MGB SSSR); stavba objektu „V“ 2; stavba Vědeckovýzkumného ústavu 9 3; stavba laboratoře č. 3 Akademie věd SSSR 4; stavba budov Moskevské státní univerzity; stavba průmyslových zařízení v Karačarovu; stavba keramzitového závodu v Tučkovu; výstavba sídliště v Kuzněcovu; stavba obytných domů na Ostapovské silnici; práce v závodu č. 6 ve Vodnikách; práce pro Stavební správu Paláce sovětů v Lužnikách; stavba budov Ústředního státního archivu; těžba dřeva; těžba rašeliny ve Vasiljevském rašeliništi v Kalužské oblasti a stavba železniční vlečky na rašeliniště; práce v Dubenském vápencovém lomu v Kolomenském.


  1. V letech 1932─1956 bylo v různých dobách v Moskevské oblasti ještě 34 dalších ústředně řízených táborů (táborových komplexů). Kromě toho desetitisíce vězňů se nalézaly v táborech podléhajících oblastním orgánům. 

    Přímo v Moskvě sídlily správy čtyř ústředně řízených táborů.

    Ještě v roce 2003 bylo v Moskevské oblasti devatenáct Nápravních kolonií Hlavní správy výkonu trestu Ministerstva spravedlnosti Ruské federace (rus. Ispravitělnaja kolonija Glavnogo upravlenija ispolněnija nakazanija Ministěrstva justicii Rossijskoj federaciji nebo zkr. IK GUIN Minjust RF).

    V Moskvě sídlí dvě nápravní kolonie.

  2. Viz Nápravněpracovní tábor a Stavba „V-1“ pozn. 1. 

  3. Viz Nápravněpracovní tábor Specstroje pozn. 3. 

  4. V moskevské čtvrti Čerjomušky; dnes Ústav teoretické a experimentální fyziky (rus. Institut teoretičeskoj i ieksperimentalnoj fiziki nebo zkr. ITEF).