STAVBA 896 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM

STAVBA 896 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (rus. Stroitělstvo 896 i ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Další oficiálně používané označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) Stroitělstva 896.

Zřízena: 23. 12. 1947.

Zrušena: mezi 17. 3. 1949 a 15. 4. 1949 přejmenováním na STAVBU 665 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (viz).

Byla podřízena: Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR).

Nalézala se: ve střední Asii v Tádžické sovětské socialistické republice (od roku 1991 samostatná Tádžická republika; tádž. Čumhurii Točikiston).

Správa sídlila: na severozápadě republiky v městě Leninabad (dnes Hüdžand).

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 2. 1948 924; 1. 1. 1948 7210.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce na Stavbě 896; stavba Leninabadského báňského a chemického kombinátu (těžba a zpracování uranové rudy); stavba kombinátu č. 6 1; pokračování stavby Čirčikského elektrochemického kombinátu 2.


  1. Podle ruských historiků šlo o krycí označení Leninabadského báňského a chemického kombinátu. 

  2. Rus. Čirčikskij elektrochimičeskij kombinat nebo zkr. ČEChK; v uzbeckém městě Čirčik (uzb. Čyrčyk nebo Chirchiq) na severovýchodě republiky. Od roku 1975 společnost Elektrochimprom (uzb. Elektrokhimprom).