STAVBA 882 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM

STAVBA 882 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (rus. Stroitělstvo 882 i ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Další oficiálně používaná označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) i Stroitělstvo 882; Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) pri Stroitělstvě 882.

Zřízena: mezi 1. 2. 1947 a 1. 6. 1947.

Zrušena: mezi 17. 3. 1949 a 15. 4. 1949 přejmenováním na STAVBU 940 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (viz).

Byla podřízena: Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR).

Nalézala se: na jihu Ukrajinské sovětské socialistické republiky (dnes samostatná Ukrajinská republika).

Správa sídlila: v městě Dněprodzeržinsk (dnes ukr. Dniprodzerdžinsk).

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 6. 1947 1702; 1. 1. 1948 5025; 1. 1. 1949 5973.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba provozu „G“ v Dněprodzeržinském závodě dusíkatých hnojiv (dnes akciová společnost Dniproazot); stavba provozu na zpracování vysokopecní strusky na Dzeržinského hutním kombinátu (dnes akciová společnost Dniprodzeržinskij metalurgičeskij kombinat imeni Dzeržinskago nebo zkr. DMK im. Dzeržinskago).