STAVBA 880 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM

STAVBA 880 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (rus. Stroitělstvo 880 i ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Další oficiálně používané označení: Sarovskij ispravitělno-trudovoj lager (ITL).

Zřízena: 4. 5. 1946.

Zrušena: mezi 17. 3. 1949 a 15. 4. 1949 přejmenováním na STAVBU 505 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM HLAVNÍ SPRÁVY TÁBORŮ PRŮMYSLOVÉ VÝSTAVBY MINISTERSTVA VNITRA SSSR (viz).

Byl podřízen: Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR).

Nacházel se: ve středním Povolží v Mordvinské autonomní sovětské socialistické republice (dnes Mordvinská republika v rámci Ruské federace) na hranici s Gorkijskou (dnes Nižegorodské) oblastí.

Správa sídlila: zpočátku v Sarovo 1 a později v obci (dnes město) Šatki.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 6. 1946 2884; 1. 1. 1947 9593; 1. 1. 1948 10296; 1. 1. 1949 2586.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce pro Stavbu 880; stavba KB-11 2; bytová výstavba.


  1. Na území malé osady u kláštera nazývané Sarovo bylo koncem třicátých let vybudováno město zpočátku nazvané Armazas-16 a později Kremljov; teprve v roce 1995 dostalo jméno Sarov. V Arzamasu-16 byly zřízeny první sovětské laboratoře pro vývoj atomové bomby a dodnes má část Sarova statut Uzavřeného administrativněúzemního útvaru a je sídlem Federálního jaderného centra Ruska (rus. Feděralnyj jaděrnyj centr Rossiji). 

    V roce 2003 byly uspořádány velkolepé oslavy 100. výročí založení kláštera. Probíhá rozsáhlá restaurace zbylých klášterních objektů a chrámů.

    Uzavřené administrativněúzemní útvary (rus. Zakrytoje administrativnoterritorialnoje obrazovanije nebo zkr. ZATO) jsou to uzavřená města označená obvykle kromě místního názvu ještě číslem. Jde o střediska především jaderného výzkumu a vývoje zbraňových systémů. V Ruské federaci je jich stále 42 ZATO. Z nich 32 podléhá ministerstvu obrany a deset ministerstvu pro atomovou energii.

  2. Zkr. z rus. Konstruktorskoje bjuro 11 neboli čes. Konstrukční kancelář 11; jedno ze středisek vývoje sovětské jaderné bomby.