STAVBA 859 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM

STAVBA 859 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (rus. Stroitělstvo 859 i ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Další oficiálně používaná označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) i Stroitělstvo 859; Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) Stroitělstva 859.

Zřízena: 3. 10. 1946.

Zrušena: 31. 1. 1949 přejmenováním na STAVBU 247 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (viz).

Byla podřízena: Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR).

Nalézala se: v Čeljabinské oblasti na jižním Uralu.

Správa sídlila: zpočátku devadesát kilometrů severozápadně od Čeljabinska v městě Kyštym a potom přímo v městě Čeljabinsk 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 10. 1946 5926; 1. 1. 1947 7584; 1. 1. 1948 20376; 1. 1. 1949 10566.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce na Stavbě 859 Ministerstva vnitra SSSR; bytová a komunální výstavba; stavba závodu č. 817 (kombinát vyrábějící plutonium pro jadernou bombu) 2; práce ve dvou pomocných zemědělských hospodářstvích [23]; práce ve dvou cihelnách převzatých z Nápravněpracovního tábora Čeljabmetallurgstroje; práce v uhelném dole; práce ve vápencovém lomu v železniční stanici Fjodorovkanedaleko Čeljabinska; práce ve dřevozpracujícím kombinátu; těžba bílého mramoru v Prochorovo-Balandinském lomu západně od Čeljabinska (kromě jiného také pro stavbu objektů Moskevské státní univerzity).

Současně bylo kolem kombinátu na březu jezera Irtjaš vybudováno sídliště Uralský Atomgrad známé jako Čeljabinsk-40 a později Čeljabinsk-65; až do devadesátých let patřilo mezi Uzavřené administrativněúzemní útvary. Od roku 1993 město Ozjorsk.

Uzavřené administrativněúzemní útvary (rus. Zakrytoje administrativnoterritorialnoje obrazovanije neno zkr. ZATO) jsou to uzavřená města označená obvykle kromě místního názvu ještě číslem. V Ruské federaci je jich stále 42 ZATO. Jde o střediska především jaderného výzkumu a vývoje zbraňových systémů; 32 ZATO podléhá ministerstvu obrany a deset ministerstvu pro atomovou energii.


  1. V městě Čeljabinsku v letech 1941─1960 sídlily rovněž správy dalších táborů: 1941─1943 Bakallagu, 1943─1947 Nápravněpracovního tábora Čeljabmetallurgstroje, 1946─1951 Čeljablagu, 1949─1953 Stavby 247 s nápravněpracovním táborem, 1953─1960 Kuzněclagu a 1955 Makarlagu (všechny viz). 

  2. Pozdější Čeljabinský chemický kombinát Majak; byl postaven na území 98 tisíc ha na hranicích Sverdlovské a Čeljabinské oblasti v katastru Kyštymského okresu, Argajašského okresu a Kunašavského okresu necelých deset kilometrů od Kyštymu.