STAVBA 791 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM

STAVBA 791 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (rus. Stroitělstvo 791 i ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Zřízena: po 19. 2. 1946 1.

Zrušena: po 9. 3. 1949 2.

Byla podřízena: Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR).

Nalézala se: v Zakavkazsku v Gruzínské sovětské socialistické republice (dnes samostatná Gruzínská republika; gruz. Sakartvelos Republika) 3.

Správa sídlila: v na břehu Černého moře v městě Suchumi.

Oficiálně udávané počty vězňů: ruští historici nenalezli.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba ústavů „A“ a „G“ v Anguzerech (včetně pomocných objektů a sídliště); stavba Očemčirského mostu 4; stavba hydroelektrárny na řece Mjusseře 5; výstavba státních vil č. 5 a č. 11 u jezera Rica 6.


  1. Ruští historici s poukazem na příliš kusé zmínky v dochovaných dokumentech pochybují vůbec o existenci při této stavbě nápravněpracovního tábora. Podle některých dokumentů totiž pro zabezpečení pracovní síly podle potřeb Stavby 791 bylo zřízeno táborové oddělení Správy nápravněpracovních táborů a kolonií Ministerstva vnitra Gruzínské SSR (rus. Lagernoje otdělenije Upravlenija ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij v sostavě Ministěrstva vnutrennich děl Gruzinskoj SSR nebo zkr. LO v sostavě UITLK MVD Gruzinskoj SSR) a současně byly nasazeny vojenské stavební oddíly a kontingenty zvláštních přesídlenců (viz Amguňlag pozn. 2) a válečných zajatců. Věřit oficiálním svědectvím o sovětských táborech opravdu příliš nejde. 

  2. Ruští historici tak usuzují podle poslední zmínky v dochovaných dokumentech o Stavbě 791. 

  3. Táborové jednotky (skupiny táborů nebo tábory) zřejmě byly rozmístěny přímo v okolí Suchumi a nedaleko lázní Gagry. 

  4. Záznam citovaný ruskými historiky je patrně zkomolený. Zřejmě šlo o město Očamčir (dnes gruz. Ochamchire) v Abcházii na černomořském pobřeží jižně od Suchumi. 

  5. Gruz. Miusera; na černomořském pobřeí severně od Suchumi. 

  6. Gruz. Rikza; na severovýchodě republiky.