STAVBA 770 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM

STAVBA 770 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (rus. Stroitělstvo 770 i ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Zřízena: patrně 31. 5. 1951 1.

Zrušena: patrně 18. 4. 1952 2.

Byla podřízena: Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR).

Nalézala se: z dochovaných dokumentů nelze odvodit.

Správa sídlila: v dochovaných dokumentech neuvedeno.

Oficiálně udávané počty vězňů: ruští historici nenalezli.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: nedochovaly se žádné údaje.


  1. K tomuto dni byla zřízena Stavební správa 770; o nápravněpracovním táboru se však dochované dokumenty zmiňují až 2. 8. 1951. Přesné datum vzniku táboru proto nelze určit. 

  2. K tomuto dni byl vypracován přehled staveb, podřízených Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR, a připojených nápravněpracovních táborů. Stavba 770 s nápravněpracovním táborem v tomto přehledu není již uvedena; podle mínění ruských historiků patrně všechno zůstalo pouze „na papíře“ a nápravněpracovní tábor ani nezačal fungovat. Neboli další doklad nepřehlednosti světa sovětských táborů – důsledek obyčejného nepořádku nebo záměr?