STAVBA 665 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM

STAVBA 665 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (rus. Stroitělstvo 665 i ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Další oficiálně používané označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) i Stroitělstvo 665.

Zřízena: mezi 17. 3. 1949 a 15. 4. 1949 přejmenováním STAVBY 896 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (viz).

Zrušena: 29. 4. 1953.

Byla podřízena: Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR) a od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nalézala se: ve střední Asii v Tádžické sovětské socialistické republice (od roku1991 samostatná Tádžická republika; tádž. Čumhurii Točikiston); mnohé táborové jednotky byly však rozmístěny také v sousední Uzbecké sovětské socialistické republice (od roku 1991 samostatná Uzbecká republika; uzb. Özbekiston Respublikosy nebo Özbekiston Žumhurijeti) a v Kirgizstánu (od roku 1991 samostatná Kyrgyzská republika; kyrg. Kyrgyz Respublikasy).

Správa sídlila: na severozápadě Tádžické sovětské socialistické republiky v

městě Leninabad (dnes Hüdžand).

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1950 7206; 1. 1. 1951 4591; 1. 1. 1952 2928; 1. 4. 1952 2095 1; 1. 1. 1953 1777; 15. 4. 1953 893.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba Leninabadského báňského a chemického kombinátu (těžba a zpracování uranové rudy); stavba Západního úpravárenského kombinátu v městě Majly-Saj 2; stavba Čirčikského elektrochemického kombinátu 3; stavba Kombinátu č. 11; výstavba Kombinátu č. 6 2. Hlavní správy při Radě ministrů SSSR (rus. 2-oje Glavnoje upravlenije pri Sovetě ministrov SSSR nebo zkr. 2-oje GU pri SM SSSR) 4; bytová výstavba v lokalitě Turakavakského naleziště 5; bytová výstavba u železniční stanice Kara-Balta 6; stavba překladiště na železniční stanici Kara-Balta; stavba silnice od železniční stanice Kara-Balta k nalezišti; stavba kasáren zvláštních jednotek Hlavní správy vnitřní ochrany Ministerstva státní bezpečnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije vnutrenněj ochrany Ministěrstva gosudarstvennoj bezopasnosti SSSR nebo zkr. GUVO MGB SSSR) 6.


  1. Sedm vězňů byli odsouzení za kontrarevoluční činnost. 

  2. Dnes město Majluun-Sun na jihu Kyrgyzstánu. 

  3. Rus. Čirčikskij elektrochimičeskij kombinat nebo zkr. ČEChK); v uzbeckém městě Čirčik (uzb. Čyrčyk nebo Chirchiq) na severovýchodě republiky. Od roku 1975 společnost Elektrochimprom (uzb. Elektrokhimprom). 

  4. Podle ruských historiků šlo o krycí označení Leninabadského báňského a chemického kombinátu. 

  5. Ložisko uranové rudy v jižním Kazachstánu. 

  6. Na severu Kyrgyzstánu.