STAVBA 620 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM

STAVBA 620 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (rus. Stroitělstvo 620 i ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Další oficiálně používané označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) Stroitělstva 620.

Zřízena: mezi 17. 3. 1949 a 15. 4. 1949 přejmenováním STAVBY 883 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (viz).

Zrušena: 14. 5. 1953 přejmenováním na PODLESLAG (viz).

Byla podřízena: Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR) a od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nalézala se: severně od Moskvy v Kalininské (dnes Tverská) oblasti.

Správa sídlila: v obci Bolšaja Volga.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1950 1537; 1. 1. 1951 1349; 1. 1. 1953 1027; 1. 4. 1953 1205.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba hydroakustické stanice FIAN 1; dokončovací práce na laboratoři měřících příborů Akademie věd SSSR 2; práce na objektu „KM“ 3; stavba vodovodu napájeného z řeky Dubny; stavba experimentálních dílen; asfaltování cest v sídlišti pracovníků hydrotechnické laboratoře [4] a v okolí objektu „KM“.


  1. Viz Stavba 560 s nápravněpracovním táborem pozn. 4. 

  2. Rus. Laboratorija izmeritělnych priborov Akaděmii nauk SSSR. Krycí označení pro Radiotechnickou laboratoř Akademie věd SSSR (rus. Radiotěchničeskaja laboratorija Akaděmii nauk SSSR nebo zkr. RALAN SSSR) zabývající se úkoly sovětského jaderného programu; zejména vývojem raketových systému pro protivzdušnou obranu. 

  3. Viz Stavba 560 s nápravněpracovním táborem pozn. 21.