STAVBA 612 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM

STAVBA 612 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (rus. Stroitělstvo 612 i ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Další oficiálně používané označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) Stroitělstva kombinata № 11.

Zřízena: 4. 5. 1951 vyčleněním ze STAVBY 665 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (viz).

Zrušena: 14. 5. 1953 přejmenováním na PODGORLAG (viz).

Byla podřízena: Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR) a od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nalézala se: v Kirgizské SSR (od roku 1991 samostatná Kyrgyzská republika; kyrg. Kyrgyz Respublikasy).

Správa sídlila: ve Frunzenské oblasti (dnes oblast Čüj) v městě Kara-Balta a později v obci Kalininskoje.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 10. 1951 1937; 1. 1. 1952 2025; 1. 1. 1953 3852; 15. 4. 1952 2229 1; 14. 4. 1953 3500.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba objektů kombinátu č. 11 2. Hlavní správy při Radě ministrů SSSR (chemický závod, úpravárenský závod, dvě tepelné elektrárny); zakládání a stavba rudných dolů; stavba silnic; těžba písku a kamene; nakládka a vykládka materiálů; stavba a provoz cihelny; základní práce na Turakavakském ložisku uranové rudy v jižním Kazachstánu; dřevozpracující výroba v Rybačím (dnes kyrg. Balykchy) na západním výběžku jezera Ysyk-Kul (kyrg. Ysyk-Köl)


  1. 37 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.