STAVBA 600 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM

STAVBA 600 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (rus. Stroitělstvo 600 i ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Zřízena: 2. 4. 1949.

Zrušena: 14. 5. 1953 přejmenováním na KAMENSKÝ NÁPRAVNĚPRACOVNÍ TÁBOR (viz).

Byla podřízena: Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR) a od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nalézala se: v západní Sibiři v Novosibirské oblasti.

Správa sídlila: v městě Novosibirsk.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 6. 1949 3469; 1. 1. 1950 11566; 1. 1. 1951 12824; 1. 1. 1952 15753; 10. 4. 1952 13510 1; 1. 1. 1953 9999; 1. 4. 1953 9216; 1. 5. 1953 5531.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba závodu 250 1. Hlavní správy při Radě ministrů SSSR; stavba administrativních a hospodářských budov pro závod 544 a kasáren zvláštních jednotek Hlavní správy vnitřní ochrany Ministerstva státní bezpečnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije vnutrenněj ochrany Ministěrstva gosudarstvennoj bezopasnosti SSSR nebo zkr. GUVO MGB SSSR) dislokovaných na závodě 250 2; stavba závodu na výrobu ocelových konstrukcí; stavba skladů; výroba škvárobetonových panelů; práce v automobilových opravnách; bytová a komunální výstavba; stavba tepelné elektrárny; těžba dřeva.


  1. Z toho 3612 žen. 

    43 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

  2. Viz Bělozerské táborové oddělení pozn. 2.