STAVBA 6 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM

STAVBA 6 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (rus. Stroitělstvo 6 i ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Zřízena: 14. 11. 1952 1.

Zrušena: 29. 4. 1953 a táborové jednotky byly předány NIŽAMURLAGU (viz).

Byla podřízena: Hlavní správě táborů železničního stavitelství Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej železnodorožnogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULŽDS MVD SSSR) a od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nalézala se: ve východní Sibiři v Chabarovském kraji.

Správa sídlila: v osadě u mysu Lazareva (dnes město Lazarev) na konci Amurského limanu a začátku Tatarského průlivu mezi Ochotských a Japonským mořem.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 4. 1953 3700.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba podmořského železničního tunelu pod Tatarským průlivem na Sachalin 2; stavba parní elektrárny u jezera Kizi jižně od Lazareva 3; těžba dřeva a lesní práce; provoz strojírenských opraven.


  1. Sovětská vláda uložila Ministerstva dopravy a spojů SSSR (rus. Ministěrstvo putěj soobščenija SSSR nebo zkr. MPS SSSR) předat vedení podniku č. 6, zabezpečujícího na trati Komsomolsk na Amuru─Pobedino stavbu podmořského železničního tunelu, Ministerstvu vnitra SSSR (rus. Ministěrstvo vnutrennich děl SSSR nebo zkr. MVD SSSR); současně měli být převedeni všichni techničtí pracovníci a ostatní zaměstnanci a u stavby zřízen nápravněpracovní tábor a Stavba podřízena Hlavní správě táborů železničního stavitelství Ministerstva vnitra SSSR. 

  2. Viz Nižamurlag pozn. 7. 

  3. Jezero Kizi leží nedaleko pobřeží Japonského moře.