STAVBA 585 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM

STAVBA 585 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (rus. Stroitělstvo 585 i ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Zřízena: mezi 23. 5. 1949 a 24. 6. 1949 přejmenováním STAVBY 505 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM HLAVNÍ SPRÁVY TÁBORŮ PRŮMYSLOVÉ VÝSTAVBY MINISTERSTVA VNITRA SSSR (viz).

Zrušena: 14. 5. 1953 přejmenováním na BĚLOGORLAG (viz).

Byla podřízena: Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR) a od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nalézala se: ve středním Povolží v Mordvinské autonomní sovětské socialistické republice (dnes Mordvinská republika v rámci Ruské federace) na hranici s Gorkijskou (dnes Nižegorodské) oblastí.

Správa sídlila: zpočátku v obci Sarov (dnes Sarovo) 1 a později v obci (dnes město) Šatki.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1950 3829; 1. 1. 1951 6675; 1. 1. 1952 7874; 1. 1. 1953 5288; 15. 3. 1953 5070; 15. 5. 1953 2134.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba železniční tratě Šatki─Tupikovaja (Pervomajsk); výstavba závodu č. 550; rekonstrukce silnice; stavba Privolžské kanceláře Glavgorstroje 2; stavba sovchozu a sídliště u železniční stanice Poťma 3; bytová a komunální výstavba; stavba rekreačního zařízení v železniční stanici Berešino; práce v lesním závodě; práce v dřevozpracujícím kombinátu; práce v cihelně.


  1. Viz Sarovský nápravněpracovní tábor pozn. 2. 

  2. Rus. Privolžskaja kontora Glavgorstroja; krycí označení pro KB-11 (zkr. z rus. Konstruktorskoje bjuro 11 neboli čes. Konstrukční kancelář 11). Jedno ze středisek vývoje sovětské jaderné bomby. 

  3. O sovchozech viz Stavba 565 s nápravněpracovním táborem pozn. 10. 

    V okolí Poťmy je dodnes sedmnáct nápravněpracovních táborů podléhajících čtyřem Nápravním koloniím Hlavní správy výkonu trestu Ministerstva spravedlnosti Ruské federace (rus. Ispravitělnaja kolonija Glavnogo upravlenija ispolněnija nakazanija Ministěrstva justicii Rossijskoj federaciji nebo zkr. IK GUIN Minjust RF); většina okolních obcí je obydlena dozorci a příslušníky ozbrojené ochrany.