STAVBA 565 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM

STAVBA 565 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (rus. Stroitělstvo 565 i ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Další oficiálně používané označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) i Stroitělstvo 565.

Zřízena: 14. 7. 1951 s převzetím táborových jednotek po STAVBĚ 560 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (viz).

Zrušena: 14. 5. 1953 přejmenováním na BAKOVLAG (viz).

Byla podřízena: Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR) a od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nalézala se: v sovětské metropoli Moskvě 1.

Správa sídlila: v jižní části centra města v ulici Bolšaja Ordynka.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 11. 1951 10718; 1. 12. 1951 20444; 1. 1. 1952 32589; 1. 1. 1953 54566; 15. 3. 1953 53000; 1. 5. 1953 25000.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: práce na 64 staveništích v Moskvě a v Moskevské oblasti; stavba Vědeckovýzkumného ústavu 20 Ministerstva průmyslu zařízení spojů SSSR (rus. Naučno-issledovatělskij institut 20 Ministěrstva promyšlennosti sredstv svjazi SSSR nebo zkr. NII-20 MPSS SSSR) 2; tavba Vědeckovýzkumného ústavu 9 3; výstavba ústavu biofyziky 4; stavba podniku p. schr. 1323 5; stavba GSPI-12 6; stavební práce na sídlišti v podmoskevském letovisku Barviše 7; stavba Domu letců a budovy závodu č. 82 8 v Tušinu; komunální výstavba v osadě Sokol na severozápadě Moskvy 9; zpracování technické dokumentace pro výstavbu sovchozů řady stavebních správ Hlavní správy táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR 10; stavba zvláštních objektů p. schr. 10/1 a 10/2 v Orelské oblasti a v Tambovské oblasti 11; stavba elektrického vedení vysokého napětí; stavba silnic; stavba skladů v Moskevské oblasti; pokládání kabelových sítí; podzemní výkopové práce; stavba maskovacích zařízení kolem objektů systému Berkut 12; stavba obytných domů v Izmajlovu a Tušinu 13; bytová výstavba na Okťabrské pláni v Moskvě 14; stavba závodu na výrobu škvárobetonových desek v Kaširu jihovýchodně od Moskvy; stavba obytných domů v Kuncevu 15; materiálně-technické vybavení základny Belaja dača 16; rozšíření Tučkovského kombinátu 17; stavba elektrického vedení vysokého napětí pro Polotňanozavodskou správu lomů 14.


 1. Viz Dmitlag pozn. 1. 

 2. Viz Stavba 560 s nápravněpracovním táborem pozn. 11. 

 3. Ib. pozn. 19. 

 4. Ib. pozn. 20. 

 5. Totéž jako KB-1; viz Stavba 560 s nápravněpracovním táborem. 

 6. Zkr. z rus. Gosudarstvennyj projektnyj institut № 12 (čes. Státní projektový ústav č. 12); jeden z ústavů sovětského jaderného programu. 

 7. Převzato po zrušené Stavbě 560 s nápravněpracovním táborem (viz). 

 8. Výroba leteckých motorů. 

 9. Převzato po zrušené Stavbě 560 s nápravněpracovním táborem (viz). 

 10. Sovchozy (zkr. z rus. sovětskoje chozjajstvo neboli čes. sovětské hospodářství) byly státní podniky zemědělské nebo živočišné výroby v SSSR. Rovněž v Československu po komunistickém puči 1948 byly obdobně zřizovány státní statky. 

  Mnohé sovchozy zaměstnávaly výlučně vězně. Vězni si je nejprve vybudovali a potom v nich sami pracovali; což byly zřejmě právě sovchozy budované vězni Stavby 565 s nápravněpracovním táborem.

 11. Převzato od zrušené Stavby 940 s nápravněpracovním táborem (viz); zřejmě šlo rovněž o sovchozy. 

 12. Systém protivzdušné raketové obrany; v první polovině padesátých let byla v okruhu 50-90 km od Moskvy budována síť protivzdušné obrany (bojová postavení pro vojska protiraketové obrany, až 2000 km přístupových cest pro dopravu raket do palebných postavení, sklady raket. kasárna a důstojnické vesničky). Stavbu zabezpečovaly zvláštní kontingenty vězňů. 

 13. Zřejmě pokračování prací prováděných zrušenou Stavbou 560 s nápravněpracovním táborem (viz). 

 14. Zřejmě pokračování prací prováděných zrušenou Stavbou 560 s nápravněpracovním táborem (viz). 

 15. Zřejmě pokračování prací prováděných zrušenou Stavbou 560 s nápravněpracovním táborem (viz). 

 16. Na jihovýchodním okraji Moskvy; proslulé místo zelinářských trhů. 

 17. Viz Stavba 560 s nápravněpracovním táborem pozn. 34.