ARCHPERPUNKT

ARCHPERPUNKT (zkr. z rus. Archangelskij peresylnyj punkt Objediněnnoho glavnogo političeskogo upravlenija [OGPU] SSSR neboli čes. Archangelské rozřaďovací [tranzitní] středisko Jednotné hlavní politické správy SSSR 1).

Zřízen: 6. 6. 1931.

Zrušen: 25. 5. 1933 reorganizován na táborové oddělení podřízené správě UCHTPEČLAGU (viz).

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Jednotné hlavní politické správy SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Objediněnnogo glavnogo političeskogo upravlenija SSSR nebo zkr. GULAG OGPU SSSR) 2.

Nacházel se: na severu Ruska na území Archangelské oblasti na březích Bílého moře.

Správa sídlila: v přístavním městě Archangelsk 3.

Oficiálně udávané počty vězňů: 12. 1932 500.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: přeprava nákladů k řece Uchtě a odtud na ostrov Vajgač v Karském moři za polárním kruhem 4.


  1. Rozřaďovací (tranzitní) středisko nebo tábor byla věznice nebo tábor sloužící jako přestupní stanice převážených vězňů. Podle Jacquese Rossiho „délka pobytu v tranzitce záležela na operativnosti její správy a na dopravní situaci - mohlo to být několik hodin i několik měsíců, ale v průměru to bylo kolem 12 dnů“. (Viz Jacques Rossi: Encyklopedie GULAGu, přel. Vladimír Bystrov a kol., Praha 1999, s. 134─135.) 

  2. Jednotná hlavní politická správa SSSR (rus. Objediněnnoje glavnoje političeskoje upravlenije SSSR) byla do roku 1934 předchůdkyní všesvazového Lidového komisariátu vnitra SSSR (rus. Narodnyj komissariat vnutrennich děl SSSR nebo zkr. NKVD SSSR). 

  3. Později byl Archangelsk sídlem správ dalších táborů: v letech 1937─1942 Kulojlagu, v letech 1938─1940 Archangelského nápravněpracovního tábora, v letech 1940─1944 Nápravněpracovního tábora a Stavby archangelské celulózky a papírenského kombinátu a po druhé světové válce v letech 1951─1953 Stavby 510 s nápravněpracovním táborem (všechny viz). 

  4. Počátkem třicátých let probíhal na Vajgači rozsáhlý geologický průzkum a příprava těžby předpokládaných zásob ropy a polymetalických rud; podrobněji viz Vajgačská expedice Jednotné hlavní politické správy SSSR.