STAVBA 508 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM

STAVBA 508 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (rus. Stroitělstvo 508 i ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Další oficiálně používané označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) i Stroitělstvo 508.

Zřízena: 9. 11. 1950 1.

Zrušena: 14. 5. 1953 přejmenováním na ULMINLAG (viz).

Byla podřízena: Hlavní správě táborů železničního stavitelství Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej železnodorožnogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULŽDS MVD SSSR) a od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nacházel se: ve východní Sibiři v Chabarovském kraji.

Správa sídlila: v městě Sovětskaja Gavaň 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 5. 1951 5199; 12. 1951 14882; 1. 1. 1952 14599.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: další výstavba přístavu Vanino (severně nedaleko od Sovgavaně); práce na stavbě závodu č. 372; stavba železniční tratě a silnice od železniční stanice Sovgavaň-Sortirovočnaja 3 k závodu 372; stavba cihelen v železniční stanici Pivaň a v zátoce Falšivaja; stavba závodu na výrobu železobetonových konstrukcí; provoz lesního hospodářství pro potřeby stavby závodu č. 372; dostavba železničních stanic Toki, Vanino, Sortirovočnaja a stavba druhé koleje na železniční trati Vanino─Toki; stavba tepelné elekrárny v městě Sovgavaň; práce v závodu č. 1 Ministerstva námořní dopravy SSSR (rus. Ministěrstvo morskogo flota SSSR nebo zkr. MMF SSSR) a v závodu č. 263; stavba provozních budov civilního letiště Znaměnskaja v Sovgavani; bytová a komunální výstavba; těžba štěrku a písku; těžba dřeva 4; projektový průzkum výstavby železničních tratí Varfolomejevka─Čugujevka─zátoka Olga a Čugujevka─Sergejevka 5; pomocné zemědělské práce 6; stavba armádního proviantního střediska v železniční stanici Sovgavaň-Sortirovočnaja.


  1. Ke vzniku tábora rovněž viz Ulminlag pozn. 1. 

  2. Čes. dosl. Sovětský přístav; pův. přístavní osada a od roku 1941 město ve stejnojmenné zátoce Tatarského průlivu Japonského moře. Rovněž se běžně používá zkr. Sovgavaň (například je tak nazváno místní letiště). 

  3. Čes. rozřaďovací (nádraží). 

  4. Převzato lesní hospodářství a pila č. 20 z Ministerstva lesního průmyslu SSSR (rus. Ministěrstvo lesnoj promyšlennosti SSSR nebo zkr. Minlesprom SSSR). 

  5. V dnešním Primorském (někdy čes. Přímořském) kraji. 

    Prováděno společně s kontingentem stavebních praporů; viz rovněž Kaspijlag pozn. 1.

  6. V pobočce sovchozu Vaninské základny Uska-Russkaja převzaté z Dalstroje. 

    O sovchozech viz Atbasarský nápravněpracovní tábor pozn. 2.