STAVBA 507 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM

STAVBA 507 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (rus. Stroitělstvo 507 i ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Další oficiálně používané označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) i Stroitělstvo 507.

Zřízena: 12. 5. 1950 na základě usnesení politického byra Komunistické strany Sovětského svazu z 3. 4. 1950 o výstavbě 1000 km dlouhé železniční tratě Komsomolsk na Amuru─Pobědino na Sachalinu 1.

Zrušena: 29. 4. 1953 předáním táborových jednotek NIŽAMURLAGU (viz) a Správě nápravněpracovních táborů a kolonií Správy ministerstva spravedlnosti SSSR v Sachalinské oblasti (rus. Upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej i kolonij Upravlenija Ministěrstva justiciji SSSR po Sachalinskoj oblasti nebo zkr. UITLK UMJu po Sachalinskoj obl.).

Byla podřízena: Hlavní správě táborů železničního stavitelství Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej železnodorožnogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULŽDS MVD SSSR) a od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nalézala se: ve východní Sibiři v Chabarovském kraji v Nižněamurské oblasti (dnes Chabarovský kraj).

Správa sídlila: zpočátku v obci Sofijskoje (dnes Sofijsk) a později v osadě De-Kastri.

Oficiálně udávané počty vězňů: 10. 1950 1958; 1. 1. 1951 3814; 1. 1. 1953 13030.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba trajektu přes Tatarský průliv (úsek železniční tratě Komsomolsk na Amuru─Pobědino); stavba tunelu pod Tatarským průlivem 2; stavba parní elektrárny u jezer Kizi a Čilba nedaleko břehu Japonského moře pro potřeby budoucího objektu č. 6 Ministerstva dopravy a spojů SSSR (rus. Ministěrstvo putěj soobščenija SSSR nebo zkr. MPS SSSR) 3; bytová a komunální výstavba; výstavba v osadě u mysu Lazareva (dnes město Lazarev) provozních budov pro Stavbu č. 6 Ministerstva dopravy a spojů SSSR; generální oprava ropovodu Ocha─Sofijskoje v úseku Sofijskoje─Tatarský průliv; navážení železničního spodku; navážení přístavní hráze na mysu Lazareva; těžba dřeva; stavba obytných baráků 4 a domů v osadě u mysu Lazareva; těžba kamena; nakládka a vykládka materiálů; výstavba provozních budov pro správu Stavby 507; stavba sídliště pro pracovníky správy Stavby 507; stavba překladiště v osadě De-Kastri; stavba hydrotechnických zařízení na Sachalinu v obci Pogibi v Rybnovském (dnes Ochinském) okresu; zemědělské práce; výstavba rozřaďovacího (tranzitního) střediska a překladiště v Sofijském.


  1. Současně byla zřízena také Stavba 506 s nápravněpracovním táborem (viz). 

  2. Viz Stavba 506 s nápravněpracovním táborem pozn. 5. 

  3. Objekt č. 6 byl krycí název právě pro stavbu tunelu pod Tatarským průlivem 

  4. V sovětské stavební praxi baráky představovaly provizorní objekty pro ubytování většího počtu vojáků, dělníků nebo vězňů.