STAVBA 505 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM HLAVNÍ SPRÁVY TÁBORŮ ŽELEZNIČNÍHO STAVITELSTVÍ MINISTERSTVA VNITRA SSSR

STAVBA 505 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM HLAVNÍ SPRÁVY TÁBORŮ ŽELEZNIČNÍHO STAVITELSTVÍ MINISTERSTVA VNITRA SSSR (rus. Stroitělstvo 505 i ispravitělno-trudovoj lager Glavnogo upravlenija lagerej železnodorožnogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. Stroitělstvo 505 i ITL GULŽDS MVD SSSR).

Zřízena: 10. 9. 1947 1.

Zrušena: 14. 5. 1953 přejmenováním na SELENGINLAG (viz).

Byla podřízena: Hlavní správě táborů železničního stavitelství Ministerstva vnitra SSSR a od 25. 4. 1952 Zvláštní hlavní správě Ministerstva vnitra SSSR (rus. Specialnoje glavnoje upravlenije Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. SGU MVD SSSR či Glavspeccvetmet); od 27. 2. 1953 opět Hlavní správě táborů železničního stavitelství Ministerstva vnitra SSSR.

Nalézala se: zpočátku v Mongolské lidové republice (dnes Mongolská republika; mong. Monggol Uls) a později ve východní Sibiři na jihu v Burjat-Mongolské autonomní sovětské socialistické republice (od roku 1958 Burjatská autonomní sovětská socialistická republika a dnes Burjatská republika [rus. Respublika Burjatija; bur. Burjaadaj Respublika] v rámci Ruské federace).

Správa sídlila: v Mongolsku nedaleko města Suche-Bator (mong. Sühbaatar) a později v Burjatsku v železniční stanici Nauški 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1948 8856; 1. 1. 1949 45917; 1. 7. 1951 26918 3; 1. 1952 22200; 12. 1952 16129.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba železniční tratě Nauški─Ulan-Bator (mong. Ulaanbaatar); výstavba Dzunbainského ropného průmyslu 4; stavba krakovacího zařízení v Dzunbainském závodě na zpracování ropy trustu č. 54 Ministerstva ropného zpracovatelského průmyslu (rus. Ministěrstvo něftěpererabatyvašuščej promyšlennosti SSSR nebo zkr. MNP SSSR); oprava silnice Ulan-Bator─Sainšanda (mong. Sajšand) 5─Dzunbain a stavba záchytných autozákladen; stavba letiště Hlavní správy civilního letectví (rus. Glavnoje upravlenije graždanskogo vozdušnogo flota nebo zkr. GUGVF); přeprava zboží dováženého ze zahraničí nebo určeného pro vývoz na Ulanbatorské železnici; stavba a provoz olověných a wolframových dolů v Modoto (mong. Modot) 6; stavba závodů Úpravárenského kombinátu 505; přípravné stavební práce na železniční trati Ulan-Bator─mongolsko-čínská hranice v oblasti Dzamin-Ude (mong. Zamin uüd) 7; oprava a rekonstrukce budovy Velvyslanectví SSSR v Mongolské lidové republice (!); výroba cihel a vápna; různé další stavební práce; těžba a zpracování dřeva (v dřevozpracujícím kombinátu v železniční stanici Mandal 8); stavba ústředních automobilových opraven v městě Suche-Bator; automobilová nákladní doprava; práce v kamenolomu.


  1. Pro zabezpečení pracovních sil na stavbu železniční tratě Nauški─Ulan-Bator rozhodla Západní správa výstavby a táborů Bajkalsko-amurské magistrály (BAM) (rus. Zapadnoje upravlenije stroitělstva i lagerej Bajkalo-Amurskoj magistrali [BAM] Ministěrstva vnutrennich děl SSSR [MVD SSSR] nebo rovněž pouze Zapadnoje upr. BAM) zřídit Stavební správu 505 (rus. Stroitělnoje upravlenije 505 nebo zkr. SU 505) a při ní dva nápravněpracovní tábory. Jeden byl bezprostředně podřízen Stavbě 505 a druhý byl Južlag (viz); kromě toho měla Stavba 505 k dispozici tábor válečných zajatců (Japonců). 

    Pro potřebu Stavby 505 měly být přesunuty z různých úseků BAMu další stavební organizace a čtyřicet tisíc pracovníků; z toho dvacet tisíc válečných zajatců (Japonců). Tábor bezprostředně podřízený Stavbě 505 měl dosáhnout počtu 25 až třicet tisíc vězňů.

  2. Viz Selenginlag pozn. 3. 

  3. Během března a dubna 1951 bylo přisunuto dalších 4048 vězňů z Angarlagu a Pečorlagu (oba viz) pro výstavbu úpravárenského kombinátu. 

  4. Mong. Züünbajan; vesnice v provincii Dornogov. 

  5. Město v provincii Dornogov. 

  6. Vesnice v provincii Hentij. 

  7. Město v provincii Dornogov. 

  8. V provincii Töv.