STAVBA 496 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM

STAVBA 496 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (rus. Stroitělstvo 496 i ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Další oficiálně používané označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) Stroitělstva 496.

Zřízena: 22. 8. 1946.

Zrušena: patrně mezi 17. 3. 1949 a 15. 4. 1948 přejmenováním na STAVBU 258 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (viz).

Byla podřízena: Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR).

Nalézala se: na severozápadě Ruska v Leningradské oblasti.

Správa sídlila: v Leningradu (dnes Sankt-Petěrburg; čes. Petrohrad).

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 11. 1946 571; 1. 1. 1947 1579; 1. 1. 1948 12358; 1. 1. 1949 12185.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: dostavba objektů Belomorstroje; stavba závodu 496; bytová výstavba; stavba silnic a železničních tratí; těžba dřeva.