STAVBA 462 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM

STAVBA 462 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (rus. Stroitělstvo 462 i ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Další oficiálně používaná označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) i Stroitělstvo 462; Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) pri Stroitělstvě 462.

Zřízena: 27. 10. 1951.

Zrušena: 14. 5. 1953 přejmenováním na AZOVLAG (viz).

Byla podřízena: zpočátku Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR) a od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nalézala se: na jihovýchodě Ukrajinské sovětské socialistické republiky (dnes samostatná Ukrajinská republika) v Dněpropetrovské oblasti (ukr. Dnipropetrovska oblast).

Správa sídlila: v městě Krivoj rog (ukr. Kryvij rih) 1.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 2. 1952 4996; 1. 4. 1952 5181 1; 1. 1. 1953 7180; 15. 4. 1953 6895.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba kombinátu č. 2 pro 2. Hlavní správu při Radě ministrů SSSR (rus. 2-oje Glavnoje upravlenije pri Sovetě ministrov SSSR nebo zkr. 2-oje GU pri SM SSSR); stavba tří dolů; stavba strojírenských opraven; těžba písku a kamene; stavba silnic; bytová a komunální výstavba.


  1. Z toho 879 žen.