STAVBA 442 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM

STAVBA 442 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (rus. Stroitělstvo 442 i ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Další oficiálně používané označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) Stroitělstva 442.

Zřízena: 18. 9. 1951 ze samostatného táborového střediska GLAZOVLAGU (viz).

Zrušena: 14. 5. 1953 přejmenováním na GORODSKÉ TÁBOROVÉ ODDĚLENÍ (viz).

Byla podřízena: zpočátku Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR) a od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nalézala se: v Kalužské oblasti jihozápadně nedaleko Moskvy.

Správa sídlila: zpočátku v železniční stanici Obninskoje n. Obnino a později v městě Malojaroslavec.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 12. 1951 2008; 1. 1. 1952 2252; 1. 1. 1953 2533; 1. 3. 1953 2652.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba objektu „V“ 1; stavba tepelné elektrárny; bytová výstavba; stavba zařízení na jímání vody; stavba objektu „V-10“; stavba elektrického vedení vysokého napětí z Golicynu do Naro-Fominsku 2; stavba odbočky plynovodu (dlouhé 10 km); stavba zařízení „AM“; stavba sovchozu p. schr. 10/10 nedaleko železniční stanice Gnězdovo v Smolenské oblasti 3; stavba vojenského sídliště pro příslušníky Hlavní správy vnitřní ochrany Ministerstva státní bezpečnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije vnutrenněj ochrany Ministěrstva gosudarstvennoj bezopasnosti SSSR nebo zkr. GUVO MGB SSSR) na stavbě „V-10“.


  1. Viz Nápravněpracovní tábor a Stavba „V-1“ pozn. 1. 

  2. Dnes obě v Moskevské oblasti. 

    Z města Golicyno-2, které později vyrostlo na místě železniční stanice Golicyno, je dnes Uzavřený administrativněúzemní útvar Krasnoznamjonsk.

    Uzavřené administrativněúzemní útvary (rus. Zakrytoje administrativnoterritorialnoje obrazovanije neno zkr. ZATO) jsou to uzavřená města označená obvykle kromě místního názvu ještě číslem. V Ruské federaci je jich stále 42 ZATO. Jde o střediska především jaderného výzkumu a vývoje zbraňových systémů; 32 ZATO podléhá ministerstvu obrany a deset ministerstvu pro atomovou energii.

  3. Sovchozy (zkr. z rus. sovětskoje chozjajstvo neboli čes. sovětské hospodářství) byly státní podniky zemědělské nebo živočišné výroby v SSSR. Rovněž v Československu po komunistickém puči 1948 byly obdobně zřizovány státní statky. 

    Mnohé sovchozy zaměstnávaly výlučně vězně. Vězni si je nejprve vybudovali a potom v nich sami pracovali.