STAVBA 352 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM

STAVBA 352 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (rus. Stroitělstvo 352 i ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Další oficiálně používaná označení: Noginskij ispravitělno-trudovoj lager (ITL) 1; Stroitělstvo 352 i ispravitělno-trudovoj lager (ITL); Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) i Stroitělstvo 352.

Zřízena: mezi 17. 3. 1949 a 6. 4. 1949 přejmenováním STAVBY 713 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (viz).

Zrušena: 29. 4. 1953.

Byl podřízena: Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR) a od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nalézala se: v centru Ruska v Moskevské oblasti 2.

Správa sídlila: východně od Moskvy v městě Elektrostal 3.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1950 8221; 1. 1. 1951 7131; nejvyšší stav v roce 1951 13702; 1. 1. 1952 10646 4; 1. 4. 1952 5515; 1. 1. 1953 4611.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba železniční tratě Šatki–Tupikovaja; výstavba objektu „V“ 5; stavební a montážní práce v Moskevském kombinátu tvrdých slitin; výstavba závodu 395 Ministerstva chemického průmyslu SSSR (rus. Ministěrstvo chimičeskoj promyšlennosti SSSR nebo zkr. MChP SSSR) a objektů průmyslové školy; zakládání Vasiljevského povrchového dolu v Kalužské oblasti jižně od Moskvy; stavba pomocných provozů Hlavní správy táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ); výroba montovaných konstrukcí pro sídliště a nové provozy Moskevského dřevozpracujícího kombinátu; stavba tábora na území zrušených Ljublinských závlahových polí 6; stavba administrativních a ubytovacích objektů pro příslušníky Hlavní správy vnitřní ochrany Ministerstva státní bezpečnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije vnutrenněj ochrany Ministěrstva gosudarstvennoj bezopasnosti SSSR nebo zkr. GUVO MGB SSSR) na závodě č. 12 (zpracovávajícího kovový uran pro výrobu plutonia); různé práce pro stavební podniky Správy výstavby sídel místních sovětů v Tekstilščikách 7, Lobně 8, Katuaru 9 a Reutovu 10 a stavby v Poljarnoj ulici na severním okraji Moskvy; práce na stavbě závodu č. 12 1. Hlavní správy při Radě ministrů SSSR; stavba objektů sovchozů p. schr. 14/1, 14/2 a 14/3 11 v obvodech železničních stanic Brjansk-Lgovskij a Rosscín v Kostromské oblasti a železniční stanice Linda v Gorkijské oblasti; stavba baráků pro automobilový provoz stavební správy 565 12.


 1. Čes. Noginský nápravněpracovní tábor.. 

 2. Viz rovněž Stavba 713 s nápravněpracovním táborem pozn. 1. 

 3. Viz rovněž Stavba 713 s nápravněpracovním táborem pozn. 2. 

 4. Z toho 500 žen. 

  40 vězňů bylo odsouzeno za kontrarevoluční činnost.

 5. Viz Nápravněpracovní tábor a Stavba „V“ a tam zejména pozn. 1. 

 6. Ljublinská závlahová pole (rus. Ljublinskije polja orošenija) na levém břehu řeky Moskvy byla původně nejstarším filtračním zařízením na biologické čištění odpadních vod z ruské metropole (založena byla v roce 1898). Později byla využívána pro výrobu zemědělské produkce a počátkem padesátých let byla zastavěna. 

 7. Jihovýchodně od Moskvy. Dnes součást metropole. 

 8. Severně od Moskvy. 

 9. Na místě dnešní moskevské čtvrti Čerjomušky. 

 10. Západně od hranic Moskvy. 

 11. Nešlo však o řadové státní podniky zemědělské nebo živočišné výroby v SSSR (zkr. z rus. sovětskoje chozjajstvo neboli čes. sovětské hospodářství), ale o hospodářská zařízení, vyrábějící zemědělskou produkci především pro potřeby stanoveného okruhu nápravněpracovních táborů. 

 12. Viz Stavba 565 s nápravněpracovním táborem.