STAVBA 313 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM

STAVBA 313 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (rus. Stroitělstvo 313 i ispravitělno-trudovoj lager [ITL]).

Další oficiálně používaná označení: Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) i Stroitělstvo 313; Ispravitělno-trudovoj lager (ITL) – 100.

Zřízena: patrně mezi 17. 3. 1949 a 6. 4. 1949 přejmenováním STAVBY 865 S NÁPRAVNĚPRACOVNÍM TÁBOREM (viz).

Zrušena: 14. 5. 1953 přejmenováním na BOBROVLAG (viz).

Byla podřízena: zpočátku Hlavní správě táborů průmyslové výstavby Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije lagerej promyšlennogo stroitělstva Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GLAVPROMSTROJ či GULPS MVD SSSR) a od 2. 4. 1953 Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva spravedlnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva justiciji SSSR nebo zkr. GULAG MJu SSSR).

Nalézala se: na středním Uralu ve Sverdlovské oblasti 1.

Správa sídlila: v osadě Verchně-Nějvinsk (známá rovněž jako železniční stanice Sverdlovsk-44; dnes Verch Nějvinskij).

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1950 10290; 1. 1. 1951 18767; 1. 1. 1952 15844; 1. 1. 1953 7474; 1. 4. 1953 6533; 1. 5. 1953 1578.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: stavba elektrického vedení vysokého napětí od Nižněturinské státní okresní elektrárny; výstavba kombinátu 813 (vyrábějícího uran-235 pro jaderné hlavice); těžba písku v Myskovském lomu 2; rozšíření Ufalejské rozvodny; stavba strážnic pro zvláštní jednotky Hlavní správy vnitřní ochrany Ministerstva státní bezpečnosti SSSR (rus. Glavnoje upravlenije vnutrenněj ochrany Ministěrstva gosudarstvennoj bezopasnosti SSSR nebo zkr. GUVO MGB SSSR) dislokované na kombinátu 813 3; stavba Uralského polytechnického institutu ve Sverdlovsku (dnes Jekatěrinburg); těžba dřeva; bytová a komunální výstavba; stavba překladiště; pomocné zemědělské práce; stavba a provoz Sverdlovské cihelny a rekostrukce a provoz Kamyšlovské cihelny; stavba a provoz Jelizavetinské cihelny 4; práce v cihelně v Něvjansku; výroba škvárobetonových desek.


  1. Nápravněpracovní tábor sestával ze čtyř táborových oddělení. 

  2. Patrně v sousední Kemerovské oblasti. 

  3. Viz Bělozerské táborové oddělení pozn. 2. 

  4. Patrně až ve vzdálené Omské oblasti.